Program: PREMIUM

NAMENA PROGRAMA:

Program PREMIUM namenjen je građanima koji su odgovorni prema porodici i sebi, a imaju dobar odnos prema zarađenom kapitalu. Suština je da građani na duži vremenski period odvajaju određenu sumu novca koju redovno-mesečno pretvaraju (konvertuju) u INVESTICIONO ZLATO2). Istorija je pokazala da: „Ko ima zlato, ima kupovnu moć – ima NOVAC!

Program PREMIUM, pravi je izbor za tzv. „REZERVNI FOND“, kao način zaštite pasivnog kapitala od gubitka vrednosti.

KARAKTERISTIKE PROGRAMA:

Ø Može ga imati svako punoletno lice;

Ø Popust na redovnu GOLDEN SPACE cenu: 1%

Ø Minimalna mesečna uplata: 2.000,00 RSD

Ø Minimalno ugovoreni vremenski period: 6 mes

Ø Maksimalno ugovoreni vremenski period: NEOGRANIČEN

Ø Skladištenje zlata u sefu GOLDEN SPACE d.o.o. kod poslovne banke: BESPLATNO

Ø Uvid u stanje Depoa: ON LINE (u pripremi, do tada posle svake uplate, mail sa stanjem na Depou)

Ø Povećanje mesečne uplate: DA

Ø Smanjenje mesečne uplate: DA (ne ispod 2.000 RSD)

Ø Mogućnost prevremenog prekid programa: DA

Ø Isporuka zlata iz programa:

 1.  Zahtev do 13h – Isporuka istog dana

 2.  Zahtev posle 13h – Isporuka sledećeg radnog dana

Ø Mogućnost definisanja naslednika: DA

Ø Uplata trajnim nalogom: DA (popust na kupovinu 1%)

Ø Poretanje programa: 3.000 RSD

KAKO DO PROGRAMA:

ð Jednostavno, dolaskom u prostorije GOLDEN SPACE d.o.o., Beograd, Knez Mihailova 21A/7, dobijete sve potrebne 

       informacije i odgovore na Vaša pitanja;

ð Ako niste u mogućnosti da dođete Vi kod nas, možemo se organizovati da mi dođemo kod Vas, kontakt telelefone: 

       011/262-11-79, 064/1369-255;

ð Kada Vam se sve dopadne i procenite da ste u finansijskoj mogućnosti da uzmete jedan od Programa, 

       potpisujemo zajednički Ugovor, sa Vašim pravima i našim obavezama;

ð Za potpisivanje Ugovora potrebna nam je Vaša lična isprava: LK, Pasoš ili Vozačka dozvola;

ð Ukoliko želite da definišete naslednika, potreban je i njegov dokument sa JMBG – brojem.

OSNOVNI POJMOVI:

1)  SERTIFIKOVANO ZLATO – Zlato sa sertifikatom LBMA (London Bullion Market Association), proizvod rafinerije sa liste „Good Delivery

          2)  INVESTICIONO ZLATO – Zlato čistoće 999.9 (FINE GOLD 999.9), sa sertifikatom LBMA, u apoenima:  0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 31,1(1 Oz); 50; 100; 250; 500; 1.000 g.