Mere za zlato

MERA ZA TEŽINU

Standardna jedinica za merenje težine zlata je definisana SI (Sistem Interantional), naziva se GRAM i obeležava sa g.

Jedan kilogram – kg  je 1.000 puta veća jedinica od grama, a isto toliko puta manja je miligram – mg.

Postoje i druge tradicionalne mere za težinu. Najpoznatija je Fina unca (Oz)  1 Oz = 31,1034768 g.

MERA ZA ČISTOĆU

Čisto zlato je mekan metal i za izradu nakita se koristi kao legura sa drugim metalima (srebro, bakar, nikal, platina, paladijum, …)

Oznaka čistoće legure, odnosno sadržaja zlata u njoj označava se karatom. Jedan karat predstavlja 1/24 deo zlata u ukupnoj težini legure.

  

 Karat              Oznaka           Procenat

   1 k                       42                    4,2 %

   8 k                     333                  33,3 %

   9 k                     375                  37,5 %

 10 k                     417                  41,7 %

 14 k                     585                  58,5 %

 18 k                     750                  75,0 %

 20 k                     833                  83,3 %

 21 k                     900                  90,0 %

 23,6 k                  985                  98,5 %

 24 k                     999                  99,9 %

ČISTO ZLATO (Fine gold) – označava se brojem devetki, što ih je više to je čistije. 

 999           (tri devetke)          –  Zlato čistoće 24 karata

 999.9        (četiri devetke)     –  Investiciono i monetarno zlato (najčistije zlato za komercijalne namene)

 999.99      (pet devetki)         –  Koristi u elektronskoj industriji i medicini. 

 999.999    (šest devetki)       –  Najčistije zlato ikada proizvedeno (Perth Mint, 1957.g.)