Zaštita kapitala

Zaraditi novac  kapital, nije jednostavno. Potrošiti ga, to je već lako i to zna svako: gotovinsko plaćanje, plaćanje karticama i čekovima, odloženo u ratama, na kredit, lizing, online plaćanje, e-banking, m-banking, preko sindikata… itd. itd. itd.

Celokupan finansijski sistem, prevashodno je podređen trošenju zarađanog novca

Međutim, sačuvati kapital u bukvalnom smislu reči, sačuvati njegovnu kupovnu moć i zaštiti ga od gubitka vrednosti tokom vremena… To već može biti problem, IZAZOV za odgovorne ljude, da sve što su zaradili ne potroše „od prvog, do prvog u mesecu“. Mudrost upravljanja zarađenim kapitalom ili FINANSIJSKA PISMENOST, nije samo mudrost trošenja, već i mudrost čuvanja, odnosno zaštite kapitala od gubitka vrednosti tokom vremena – obezvređivanja.. Ljudi često greše, pa INVESTICIJU smatraju kvalitetnim ČUVANJEM ili ZAŠTITOM kapitala! Ne, svaka investicija nosi određene, često velike rizike. SIGURNOST je u direktnoj sprezi sa ostvarenom DOBITI. Dakle, postoji pravilo: 

VELIKA DOBIT ima MALU SIGURNOST i obrnuto, VELIKA SIGURNOST ima MALU DOBIT !

Jedno od osnovnih pravila za bezbednost kapitala, bilo da se radi o aktivnom ili pasivnom kapitalu, zasniva se na njegovoj, kako ekonomisti kažu DIVERSIFIKACIJI, ili narodnim jezikom rečeno: “NE, SVA JAJA U ISTU KORPU!” Različiti vidovi investicije kapitala, posmatrani sa više aspekata, prikazani su u sledećem videu:

Video: Investiranje i zaštita kapitala